Usługi księgowe

PFS w ramach swojej odpłatnej działalności statutowej świadczy usługi księgowe dla organizacji związanych ze sportem. Oferujemy:

  • Obsługę kadrowo – płacową obejmującą kompleksowe rozliczanie: ZUS, Urzędu Skarbowego
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Bieżące prowadzenie rozrachunków
  • Pomoc merytoryczna z zakresu podatków, ZUS, spraw rejestrowych i sprawozdawczych
  • Sporządzanie rozliczeń umów zawartych z Samorządem Województwa pomorskiego, MSiT
PAKIET „ROCZNY w cenie 1 zł netto/rok

Pakiet obejmuje:

prowadzenie ksiąg rachunkowych + kompleksowe roczne sprawozdanie finansowe dla związków generujących maksymalnie 60 dokumentów (operacji księgowych) w roku.

Przy większej ilości dokumentów księgowych przewidujemy indywidualne uzgodnienia dotyczące warunków współpracy.

 

Koszt usług księgowych ustalany jest indywidualnie. Więcej informacji dotyczących oferowanych usług można uzyskać pod nr Tel. (58) 524 83 00 wew. 304 lub bezpośrednio w biurze Pomorska Federacja Sportu

  • Najnowsze zdjęcia