Misja

Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku jest organizacją pozarządową działającą w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej sportowo. Realizując programy Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, PFS prowadzi szkolenie ponadklubowe zasięgiem działania obejmując całe województwo pomorskie. Część akcji – udział w Mistrzostwach Polski, imprezach międzynarodowych oraz zgrupowaniach odbywa się także poza terenem województwa, sporadycznie także poza granicami kraju.

Zakres zadań realizowanych przez PFS w ramach współpracy m.in. z Samorządem Województwa to ponad 1000 akcji startowych i szkoleniowych rocznie, blisko 10 000 zawodników i zawodniczek objętych dofinansowaniem, ponad 30 000 osobodni szkolenia interdyscyplinarnego.

Zakres realizowanych przez PFS zadań obejmuje następujące elementy:

  • organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, realizacja kalendarza imprez, organizacja systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży poprzez system lig i zawodów
  • dofinansowanie programu szkolenia Kadra Wojewódzka Młodzika, Juniora Młodszego, Juniora współfinansowanego przez MKDNiS
  • realizacja programu „Pomorska Kadra Młodzieżowa” oraz „Pomorski  Trener – wojewódzki program wspierania szkolenia w kategorii wiekowej młodzieżowiec”
  • działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia
  • zapewnienie ubezpieczenia NNW młodzieży objętej programem oraz NNW i OC  kadry szkoleniowej.
  • promocja województwa pomorskiego przez sport - zakup strojów reprezentacyjnych dla kadry województwa, organizacja podsumowania sportu młodzieżowego.
  • zapewnienie udziału reprezentacji województwa pomorskiego w imprezach międzynarodowych
  • Najnowsze zdjęcia