WAŻNE !!! Wyniki sportowe uzyskane przez reprezentantów województwa pomorskiego 2014

25.08.2014 12:53:00 | Jarek Mazurowski

Uprzejmie prosimy o przygotowanie wyników sportowych uzyskanych przez reprezentantów województwa pomorskiego w roku 2014 oraz organizacji MMM w roku 2015 w terminie do 8.10.2014


fot. PFS

Prosimy o przygotowanie wyników sportowych uzyskanych przez reprezentantów województwa pomorskiego w roku 2014 oraz organizacji MMM w roku 2015, wg wzoru (do pobrania na stronie www.pfsg.pl). Zestawienie należy złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej – szkolenie@pfsg.pl w terminie do 8.10.2014.

Przekazane przez Państwa dane będą podstawą m.in. do naliczeń środków finansowych oraz planowania programów na rok 2015. W związku z powyższym proszę o przygotowanie materiału z należytą starannością. 

Dokumenty do pobrania:

Sprawozdanie Wyniki Sportowe 2014

Sprawozdanie Wyniki Sportowe 2014(Gry zespołowe)

  • Najnowsze zdjęcia