Zawarto porozumienie w sprawie współdziałania MSiT i Województwa Pomorskiego

24.07.2014 15:15:00 | Jarek Mazurowski

Program szkolenia Kadr Wojewódzkich Młodzików będzie realizowany do 2018 roku.


fot. PFS

W dniu 3 lipca 2014 roku w Urzędzie Marszałka Województwa Pomorskiego  doszło do spotkania pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki  panem  Andrzejem Biernatem a  Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem. Rozmowy dotyczyły sytuacji sportu oraz wyraźnie zauważalnej tendencji obniżania się sprawności fizycznej polskiego społeczeństwa a zwłaszcza zmniejszającej się aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży. Uwzględniając  społeczny, ekonomiczny i organizacyjny wymiar sportu zmierzając do zwiększenia poziomu aktywności fizycznej w społeczeństwie zadeklarowano podjęcie wspólnych systemowych działań przez stronę rządową przy udziale samorządu województwa pomorskiego.

Na spotkaniu podpisano porozumienie pomiędzy Ministerstwem Sportu i Samorządem Województwa w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo poprzez realizacje zadań m.in.:

  1. programu szkolenia Kadr Wojewódzkich Młodzików;
  2. współpracy  z polskimi związkami sportowymi w  szkoleniach zawodników powołanych do kadr narodowych;   
  3. łączenia przez sportowców kariery sportowej z rozwojem naukowym lub zawodowym;
  4. zwiększania dostępności do systemu współzawodnictwa w sporcie szkolnym dla dzieci nietrenujących w formach zorganizowanych.

Porozumienie będzie obowiązywać do 2018 roku.

 

Dokument porozumienia do pobrania:

  • Najnowsze zdjęcia