Akcja - My na Pomorzu

04.07.2014 09:25:00 | Jarek Mazurowski

Jesteśmy współorganizatorem akcji społecznej Wojewody Pomorskiego skierowanej do młodych mieszkańców Pomorskiego


fot. UM

Akcja społeczna Wojewody Pomorskiego skierowana do młodych mieszkańców Pomorskiego ma za cel promowanie zdrowego, bezpiecznego życia. Ma pomóc wzmocnić więzi społeczne i pokazać , że pozytywne postawy warte są zachodu, bywają panaceum na kłopoty i niedostatki. I wreszcie, że czas wolny można spędzić twórczo, bez negatywnych emocji czy postaw.

My na Pomorzu to oferta dla szkół podstawowych i gimnazjów. Oferta, która nie ogranicza wyobraźni i pozwala się „wyszumieć” artystycznie, organizacyjnie, społecznie etc. Wystarczy tylko zgłosić swój akces. Pierwsza edycja konkursu rozpoczyna się we wrześniu 2014, a zakończy w czerwcu 2015 roku. Zwycięzcy nie będą rozczarowani. Nagroda główna to wyposażenie szkolnej sali w sprzęt komputerowy, ale organizatorzy nie zapomną też o członkach zwycięskiej grupy i ich opiekunach. Na nich czekać będą atrakcyjne nagrody niespodzianki! Będzie o co walczyć.

Głównym organizatorem akcji jest Wojewoda Pomorski, współorganizatorami: Pomorska Federacja Sportu, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdański i gdański oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc także wielu innych instytucji.
Partnerem finansowym jest PZU.

Szczegóły akcji, jej zakres i regulamin opublikujemy na początku września br.

  • Najnowsze zdjęcia