Relacja z Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków

11.06.2014 12:44:00 | Jarek Mazurowski

W dniu 10.06.2014 w Centrum Szkolenia Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby w Gdańsku odbyło się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Pomorskiej Federacji Sportu.


fot. PFSG

W dniu 10.06.2014 w Centrum Szkolenia Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby w Gdańsku odbyło się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Pomorskiej Federacji Sportu.

Goścmi zebrania byli  m.in. ; Członek  Zarządu  Samorządu Województwa Pomorskiego pan Czesław Elzanowski oraz Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego pan Maciej Kowalczuk.

Członków Federacji reprezentowało 28-miu prezesów  pomorskich okręgowych związków sportowych. Walne Zebranie profesjonalnie  przeprowadził

 

Prezes Honorowy Pomorskiej Federacji Sportu pan Ryszard Weisbrodt we współpracy z Marcinem Korpolewskim –V-ce prezesem Pomorskiego  Związku Koszykówki

W dyskusji poruszano niezwykle ważne sprawy organizacji szkolenia dla młodzieży uzdolnionej  sportowo z województwa pomorskiego .Dyrektor Biura PFS p. Krzysztof Englander przedstawił projekt szkolenia na lata 2015 i dalsze pod nazwą POMORZE SPORTEM STOI . Założenia projektu dostępne w załaczeniku.

Marszałek Czesław Elzanowski w swoim wystąpieniu  zapewnił o woli współpracy samorządu z Pomorską Federacją Sportu –największą pozarządowa profesjonalną organizacja sportową województwa pomorskiego.

Marszałek podziękował za współpracę ustępującemu zarządowi , doceniając bardzo dobre wyniki sportowe młodzieży uzyskiwane  w 46 sportach w kadencji zarządu. Podziękowania za tak wysoką pozycje sportu młodzieżowego naszego województwa w Polsce  złożył na ręce pana prezesa Marka Fostiaka .

Dyrektor Maciej Kowalczuk zapewnił zebranych o gotowości współpracy w budowaniu programów województwa pomorskiego i zrozumieniu potrzeb jakie w szkoleniu  powinny być  zapewnione dla najzdolniejszej młodzieży .

W drugiej części Walnego Zebrania  przeprowadzone zostały wybory Prezesa i  Zarządu Pomorskiej Federacji Sportu . W wyniku wyborów skład zarządu ukształtował się następująco ;

Prezes : Włodzimierz Schmidt - Pomorski Okręgowy Związek Łuczniczy

V-ce prezes :  Waldemar Bartelik- Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej

Członek zarządu : Jerzy GUSS – Pomorski Okręgowy Związek Bokserski

Członek zarządu : Robert Majdziński – Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej

Członek zarządu: Marcin Korpolewski – Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki

Członek zarządu; Bartosz Sitkiewicz – Pomorski Okręgowy Związek Curlingu

Członek zarządu ; Krzysztof Englander – Dyrektor Biura PFSG

Komisja  Rewizyjna pracować będzie w niezmienionym składzie ;

Przewodniczący ; Krzysztof Golwiej – Pomorski Okręgowy Związek Kolarski

  • Najnowsze zdjęcia