Nowe,przejściowe stawki za 1km przy rozliczeniu kosztów transportu.

16.12.2022 13:06:00 | Judyta Żołnowska

ZARZĄDZENIE NR 01/12/2022

Dyrektora Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku

z dnia 01 grudnia 2022 r.

w sprawie: nowych, przejściowych stawek za 1km przy rozliczeniu kosztów transportu związanych z realizacją zadań Pomorskiej Federacji Sportu

Na podstawie §22 Statutu Pomorskiej Federacji Sportu oraz §4 Regulaminu Organizacyjnego Biura Pomorskiej Federacji Sportu zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z nową nadzwyczajną, nieprzewidzianą sytuacją rynkową spowodowaną nagłym,                  drastycznym wzrostem cen paliw i kosztów związanych z tzw. galopującą inflacją oraz działaniami wojennymi w Ukrainie, strony w wyniku negocjacji ustaliły nowe stawki na świadczenie usług transportu drogowego – przewóz osób na zgrupowania i zawody sportowe, na rzecz Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku. Usługi będą świadczone na podstawie nowego aneksu nr 01/12/T/2022  z dn. 01.12.2022 r. do umowy podstawowej, na warunkach i według stawek określonych                     w zarządzeniu.

§ 2.

  1. Nowe stawki za 1 km  na świadczenie usług transportu drogowego – przewóz osób na zgrupowania i zawody sportowe, na rzecz Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku :

1.1.      Transport krajowy

Bus 8+1

2,44 zł brutto

Bus 9-20+1

4,02 zł brutto

Autokar 21-28+1

5,06 zł brutto

Autokar 29-50+2

6,35 zł brutto

Autokar 51 i większe +2

6,60 zł brutto

 

1.2.      Transport Międzynarodowy

Cena brutto za 1 km świadczonej usługi przewozowej obejmuje jedynie podatek VAT liczony na odcinku krajowym.

Bus 8+1

2,26 netto/2,44 zł brutto

Bus 9-20+1

3,72 netto/4,02 zł brutto

Autokar 21-28+1

4,69 netto/5,06 zł brutto

Autokar 29-50+2

5,88 netto/6,35 zł brutto

Autokar 51 i większe

6,11 netto/ 6,60 zł brutto

 

§ 3.

Osobą odpowiedzialną za realizację Zarządzenia jest specjalista ds. administracyjno-gospodarczych, Maciej Koszewski, nr tel. 503-061-923, e-mail: m.koszewski@pfsg.pl

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

  • Najnowsze zdjęcia