Kurs na szkoleniowca zapasów

04.11.2022 14:47:00 | Bartosz Krawczyński


fot. PFS

Kurs na szkoleniowca zapasów organizowany przez  Pomorski Okręgowy Związek Zapaśniczy w Gdańsku 

Instytut Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 

przy współpracy z Polskim Związkiem Zapaśniczym

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pracy szkoleniowej z zapasów. Absolwenci kursu w ramach podniesionych kwalifikacji zawodowych zdobędą wiedzę z zakresu teorii dyscypliny, podwyższą umiejętności przekazywania zasobu ćwiczeń i rodzajów techniki walki w zapasach, poszerzą własny warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie szkolenia sportowego oraz poprawią indywidualną sprawność fizyczną. 

Wymagania podczas rekrutacji kandydatów na kurs w zapasach:

• ukończone 18 lat;

• wykształcenie min. średnie;

• 1 zdjęcie legitymacyjne

• wniesiona pierwsza rata opłaty (w wysokości 900zł);

• kwestionariusz osobowy.

 

Organizacja kursu:

• kurs będzie przeprowadzony w listopad/grudzień 2022r. 

Część teoretyczna realizowana będzie w formie nauczania zdalnego. 

Część praktyczna realizowana będzie w formie 2-3 stacjonarnych zjazdów weekendowych.

• program obejmie 115 godzin, w tym:

o część teoretyczna –35 godz. realizowana zdalnie, 

o część praktyczna 80 godz. realizowana stacjonarnie oraz zdalnie;

• zajęcia praktyczne odbywać się będą na obiektach GKS Cartusia w Kartuzach (hala sportowa, sale ćwiczeń i wykładów);

• zajęcia teoretyczne prowadzone będą przez specjalistów w danej dziedzinie, wykładowców wyższych uczelni oraz przedstawicieli Polskiego Związku Zapaśniczego. Zajęcia praktyczne prowadzone będą przez trenerów kadry Polski w zapasach w stylu wolnymi klasycznym;

• kurs kończy egzamin z teorii i metodyki zapasów (praktyczny).

Koszt kursu: 1900 - 2000 zł (w zależności od liczby kandydatów). W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 15 osób, koszt kursu wynosi 2000 zł.

 

Pierwsza rata w wysokości 900 zł płatna do dnia rozpoczęcia kursu.

Pozostała kwotę należy uregulować najpóźniej do dnia egzaminów końcowego.

Należność  proszę wpłacać na konto:

Pomorski Okręgowy Związek Zapaśniczy 

Nr konta: 92 1750 0012 0000 0000 3232 5928

Tytułem: Kurs zapasy 

 

Uprawnienia: na podstawie uczestnictwa i pozytywnego zaliczenia egzaminu absolwenci otrzymają Dyplom Trenera w zapasach oraz Certyfikat Szkoleniowca PZZ. Szczegółowych informacji udzielają: kierownik kursu: Piotr Mazur Tel. 603236408 mail uksmat@wp.pl

Zgłoszenia : Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza. Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/6kjjm1CfdFZNGdfEA

 

Kurs na szkoleniowca zapasów

organizowany przez

Pomorski Okręgowy Związek Zapaśniczy w Gdańsku

Instytut Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

przy współpracy z Polskim Związkiem Zapaśniczym

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pracy szkoleniowej z zapasów. Absolwenci kursu w ramach podniesionych kwalifikacji zawodowych zdobędą wiedzę z zakresu teorii dyscypliny, podwyższą umiejętności przekazywania zasobu ćwiczeń i rodzajów techniki walki w zapasach, poszerzą własny warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie szkolenia sportowego oraz poprawią indywidualną sprawność fizyczną.

Wymagania podczas rekrutacji kandydatów na kurs w zapasach:

·       ukończone 18 lat;

·       wykształcenie min. średnie;

·       1 zdjęcie legitymacyjne

·       wniesiona pierwsza rata opłaty (w wysokości 900zł);

·       kwestionariusz osobowy.

 

Organizacja kursu:

·       kurs będzie przeprowadzony w listopad/grudzień 2022r.

Część teoretyczna realizowana będzie w formie nauczania zdalnego.

Część praktyczna realizowana będzie w formie 2-3 stacjonarnych zjazdów weekendowych.

·       program obejmie 115 godzin, w tym:

o   część teoretyczna –35 godz. realizowana zdalnie,

o   część praktyczna 80 godz. realizowana stacjonarnie oraz zdalnie;

·       zajęcia praktyczne odbywać się będą na obiektach GKS Cartusia w Kartuzach (hala sportowa, sale ćwiczeń i wykładów) ;

·       zajęcia teoretyczne prowadzone będą przez specjalistów w danej dziedzinie, wykładowców wyższych uczelni oraz przedstawicieli Polskiego Związku Zapaśniczego. Zajęcia praktyczne prowadzone będą przez trenerów kadry Polski w zapasach w stylu wolnymi klasycznym;

·       kurs kończy egzamin z teorii i metodyki zapasów (praktyczny).

Koszt kursu: 1900 - 2000 zł (w zależności od liczby kandydatów). W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 15 osób, koszt kursu wynosi 2000 zł.

 

Pierwsza rata w wysokości 900 zł płatna do dnia rozpoczęcia kursu.

Pozostała kwotę należy uregulować najpóźniej do dnia egzaminów końcowego.

Należność  proszę wpłacać na konto:

Pomorski Okręgowy Związek Zapaśniczy

Nr konta: 92 1750 0012 0000 0000 3232 5928

Tytułem: Kurs zapasy

 

Uprawnienia: na podstawie uczestnictwa i pozytywnego zaliczenia egzaminu absolwenci otrzymają Dyplom Trenera w zapasach oraz Certyfikat Szkoleniowca PZZ. Szczegółowych informacji udzielają: kierownik kursu: Piotr Mazur Tel. 603236408 mail uksmat@wp.pl

Zgłoszenia : Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza. Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/6kjjm1CfdFZNGdfEA

  • Najnowsze zdjęcia