Podział środków dotyczących budżetów OZS (SiW/WPRS)

03.02.2021 15:00:00 | Paulina Ciemniejewska

aktualizacja - załączniki


fot. PFS

W plikach załączamy podział środków dot. budżetów OZS („Szkolenie i współzawodnictwo” WPRS) wraz z formularzem „Preliminarz roczny zadań…” z prośbą o jego aktualizację (zakres rzeczowy; finansowy zgodny z przyznanym dofinansowaniem) w stosunku do projektu złożonego w grudniu 2020. W sportach, w których występują koszty „Prowadzenia systemu współzawodnictwa…” należy załączyć również specyfikację planowanych wydatków zgodnie z załączonym wzorem.

Prosimy o złożenie aktualizacji w formie papierowej (sekretariat PFS) i elektronicznej (szkolenie@pfsg.pl) w terminie do 18.02.2021.

  • Najnowsze zdjęcia