Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku zaprasza do składania ofert na prace budowlane

03.07.2020 11:11:00 | Paulina Ciemniejewska

dotyczące izolacji przeciwwilgociowej części nieruchomości 


fot. PFS

Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku zaprasza do składania ofert na prace budowlane dotyczące izolacji przeciwwilgociowej części nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 51 w Gdańsku na podstawie załączonego kosztorysu ofertowego - przedmiarów.

Wypełnione kosztorysy ofertowe można przesłać na adres mailowy: m.koszewski@pfsg.pl  lub sekretariat@pfsg.pl 

lub

  • złożyć osobiście w siedzibie firmy
  • przesłać pocztą na adres: Aleja Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk

    do dnia 20 lipca 2020 roku.

Dopuszczamy oferty z własnym kosztorysem i pomiarami po zapoznaniu się z zakresem prac na miejscu.

Więcej informacji można uzyskać na miejscu w siedzibie firmy bądź telefonicznie:

Maciej Koszewski tel.: 503 061 923

 

W załączeniu -  PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

  • Najnowsze zdjęcia