Możliwe zmiany w planach rocznych

10.04.2020 00:00:00 | Paulina Ciemniejewska

Środki finansowe zaplanowane na imprezy w okresie od 12.03. do 30.06.2020 mogą zostać przeznaczone na inne cele


fot. pc

Szanowni Państwo,

w związku z ustaleniami pomiędzy Pomorską Federacją Sportu a Samorządem Województwa Pomorskiego, mając na uwadze nadzwyczajną sytuację epidemiczną w kraju oraz związany z nią stan zawieszenia rozgrywania wszelkich imprez i możliwości prowadzenia zadań sportowych w trybie stacjonarnym, coraz trudniejszą sytuację pracowników, w tym kadry trenersko-szkoleniowej oraz pracowników obsługujących proces organizacji szkolenia sportowego, pozwalam sobie przesłać tą drogą następujące informacje:

Pomorska Federacja Sportu umożliwia dokonanie zmian w rocznych planach ozs w ramach umowy realizowanej przez PFS na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Środki finansowe zaplanowane na imprezy w okresie od 12.03. do 30.06.2020 mogą zostać przeznaczone na następujące cele, spośród niżej wymienionych:

 1. W związku z trudną sytuacją, w której znaleźli się m.in. trenerzy, spowodowaną sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości realizacji szkolenia stacjonarnego, a co za tym idzie – brakiem możliwości zarobkowania, zwracam się do Państwa z prośbą o informację zwrotną dotyczącą wskazania potrzeb wypłacenia dofinansowania trenerom koordynatorom oraz trenerom współpracującym z ozs i PFS.

  a) W pierwszej kolejności wsparcie zostanie wypłacone kadrze szkoleniowej realizującej szkolenie wojewódzkie, która utraciła w całości lub w przeważającej części źródła dochodów.

  b) W drugiej kolejności proszę o wskazanie trenerów klubowych, prowadzących w szczególnie efektywny sposób szkolenie sportowe z młodzieżą, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji.

  Powyższe należy dokonać poprzez przesunięcie środków do pozycji „wynagrodzenia szkoleniowców – poz. IIIA w preliminarzu rocznym.

 2. Możliwy jest zakup dodatkowego sprzętu np. do prowadzenia zajęć zdalnych lub w związku z koniecznością zapobiegania skutków COVID-19. Jako przykład mogę podać zakup owsa dla koni na wniosek Pomorskiego Okręgowego Związku Jeździeckiego.

 3. Możliwe jest dokonanie zmian w rocznym preliminarzu zadań i przesunięcie dodatkowych środków na „Współzawodnictwo i prowadzenie systemu rozgrywek” w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania ozs z przeznaczaniem wyłącznie na wynagrodzenie osób zaangażowanych w proces organizacji szkolenia.

 4. Możliwe jest przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych z odwołanych imprez na drugą część roku w celu sfinansowania kosztów udziału/organizacji w imprezach sportowych

 5. Pragnę zwrócić Państwa uwagę także na fakt, że nie wiemy - czy, kiedy i ewentualnie w jakiej wysokości Ministerstwo Sportu podpisze z PFS umowę na realizację szkolenia w KW. W przypadku zrealizowanych zadań w KW istnieje możliwości przeniesienia tych kosztów do planu rocznego w programie UMWP.

 6. Możliwe są inne zmiany w rocznym preliminarzu zadań po uzgodnieniu z dyrektorem biura PFS.

 

Wszystkie propozycje zmian proszę o przesłanie drogą elektroniczną na adresy: b.krawczynski@pfsg.pl oraz szkolenie@pfsg.pl w terminie do 17.04.2020 lub niezwłocznie po ich pojawieniu się. Razem z Karolem Skolimowskim, pozostajemy także do Państwa dyspozycji telefonicznie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pomorska Federacja Sportu zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w w/w zakresie i poproszenia o dodatkowe wyjaśnienia w drodze indywidualnych ustaleń.

 • Najnowsze zdjęcia