Konferencja Pomorskiej Federacji Sportu - Antydoping w sporcie

30.07.2016 09:50:00 | Jarek Mazurowski

Serdecznie zapraszamy na konferencje Antydoping w sporcie w dniach 30.11-1.12 do Hotelu Orle (Gdańsk, ul. Lazurowa 8)

W dniach 30.11-1.12.2018 na Wyspie Sobieszewskiej w Hotelu Orle (Gdańsk, ul. Lazurowa 8) odbędzie się konferencja Pomorskiej Federacji Sportu.  Tematem konferencji będzie "Antydoping w sporcie". 
Prelegentami będą pracownicy: 

  • Polskiej Agencji Antydopingowej, 
  • Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, 
  • Instytutu Sportu.


Ramy czasowe konferencji: 30.11.2018 od godz. 16:00 do 1.12.2018 do ok. godz. 14:00.
Szczegółowy program wkrótce zostanie przesłany na adres email podany w formularzu rejestracyjnym będzie również dostępny na stronie www.pfsg.pl .

Zapraszamy trenerów, instruktorów szkolenia młodzieżowego do wzięcia udziału w konferencji.

Udział jest bezpłatny*.
Szczegóły w Regulaminie Konferencji


*  w przypadku nie powiadomienia do 26.11.2018 o rezygnacji z udziału w konferencji zarejestrowany uczestnik poniesie koszty udziału w wysokości 200 zł         

Formularz rejestracyjny              

OOM 2018

  • Najnowsze zdjęcia