Nadzwyczajne Walne Zebranie Pomorskiej Federacji Sportu

06.11.2017 15:01:00 | Jarek Mazurowski

Walne zebranie odbędzię się w dniu 15.11.2017 r. w Restauracji „Tenisowa” I termin 15.11.2017, godz. 17.00.

W imieniu Zarządu Pomorskiej Federacji Sportu, na podstawie par. 16 statutu zapraszamy na  Nadzwyczajne Walne Zebranie Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku, które odbędzie się w dniu 15.11.2017 r. w Restauracji „Tenisowa” na terenie Ośrodka Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Gdańsku przy ul. Meissnera 3 w następujących terminach:

- I termin 15.11.2017, godz. 17.00.

- II termin 15.11.2017, godz. 17.30.

            Porządek obrad, projekt regulaminu obrad oraz projekt statutu  w załączenikach.

Celem Zebrania będzie uchwalenie zmian w statucie w związku
z podjętymi staraniami o status organizacji pożytku publicznego oraz zmianami w przepisach prawa powszechnego. 

  • Najnowsze zdjęcia