Informacja o realizacji programów Pomorskiej Federacji Sportu

06.10.2017 10:49:00 | Jarek Mazurowski

Informacja dotycząca liczby zdobytych punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego oraz wysokości środków finansowych w poszczególnych programach/projektach realizowanych przez PFS.

Przedstawiamy informacje dotyczące liczby zdobytych punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego oraz wysokości środków finansowych postawionych do dyspozycji poszczególnym sportom do realizacji na dany rok zawarto w następujących tabelach oraz zasady/kryteria kwalifikacji do udziały w poszczególnych programach/projektach realizowanych przez PFS:

  • tabela 1: Suma punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego za lata 2014 - 2016 uzyskana przez poszczególne sporty objęte dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. W uzupełnieniu danych w tabeli 1 należy dodać, że punktacja Systemu Sportu Młodzieżowego za rok 2017 nie jest zamknięta. W chwili obecnej wyniki za rok 2017 są cząstkowe, w związku z tym nie zostały one ujęte w tabeli 1. Operatorem i wytwórcą tych danych nie jest Pomorska Federacja Sportu, a Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą w Warszawie. Dane są dostępne publicznie pod adresem: http://sport-mlodziezowy.pl/index.php/aktualne-wyniki
  • tabela 2: Dofinansowanie sportów ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2015,
  • tabela 3: Dofinansowanie sportów ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki- szkolenie Kadry Wojewódzkiej  w roku 2015,
  • tabela 4: Dofinansowanie sportów ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2016,
  • tabela 5: Dofinansowanie sportów ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki- szkolenie Kadry Wojewódzkiej  w roku 2016,
  • tabela 6: Dofinansowanie sportów ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2017. W uzupełnieniu danych w tabeli 6 należy dodać, że w pozycji "PKM SUMA 2017" nie zostały uwzględnione środki wynagrodzeń dla trenerów ze względu na brak na chwilę obecną ostatecznych wyników Systemu Sportu Młodzieżowego za rok 2017.
  • tabela 7: Dofinansowanie sportów ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - szkolenie Kadry Wojewódzkiej  w roku 2017.
  • Załącznik 8: Kryteria podziału środków i kryteria kwalifikacji do poszczególnych programów/projektów.

 

  • Najnowsze zdjęcia