Walne zebranie Sprawozdawcze PFSG za rok 2016

19.06.2017 14:01:00 | Jarek Mazurowski

W dniu 19.06.2017r. o godzinie 17:00 w Restauracji Tenisowej przy ul. Meissnera 3 odbędzie się  Walne Zebranie Sprawozdawcze PFSG za rok 2016


fot. PFS

Zapraszamy  do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym PFSG za rok 2016.

 

 

 

  

 

 

 

PORZĄDEK
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

POMORSKIEJ FEDERACJI SPORTU
w dniu 19.06.2017 r.

Gdańsk ul. Meissnera 3 Restauracja Tenisowa
- w I terminie o godz. 17.00
- w II terminie o godz. 17.30

(Projekt )

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór Protokolanta.
4. Zatwierdzenie Porządku obrad
5. Zatwierdzenie Regulaminu obrad.
6. Wybory komisji:
- Mandatowo-Skrutacyjnej / 3 osoby /
- Uchwał i Wniosków (2 osoby )
7. Wręczenie nagród OZSportowym
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
9. Przedstawienie Sprawozdania zarządu, w tym Sprawozdania Finansowego
za 2016 rok
10. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej PFS za rok 2016
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Głosowanie dot. przyjęcia sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji
Rewizyjnej.
13. Sprawozdanie Komisji Wniosków Uchwał – podjęcie Uchwał.
14. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

 

 

  • Najnowsze zdjęcia