Pomorska Kadra Młodzieżowa 2014

07.02.2014 09:48:00 | Jarosław Protasewicz

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizowanych w 2014 roku programów Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku kontynuuje projekt pn. Pomorska Kadra Młodzieżowa. 


fot. pozkosz.com

Uprzejmie prosimy o złożenie do dnia 21.02.2014 r. listy zawodników z państwa dyscypliny (kategoria młodzieżowiec), których proponujecie objąć szkoleniem w roku 2014. Prosimy uszeregować zawodników wg rankingu OZS.Podstawą kwalifikacji do ujęcia na liście jest wynik uzyskany przez zawodnika kategorii młodzieżowiec na MMP w 2013 roku (minimum 3 miejsce) lub, dla zawodników przechodzących do kategorii młodzieżowiec (ostatni rok juniora w 2013 r.) – wynik na MPJ (minimum 6 miejsce).

Prosimy umieścić na liście obok imienia i nazwiska (tabela
w załączeniu):

  • datę urodzenia,

  • zajęte miejsce w imprezie mistrzowskiej w 2013 r.,

  • nazwę klubu,

  • nazwisko trenera prowadzącego,

  • informację, czy zawodnik będzie korzystał z finansowania z programu MSiT (ACSS, WCSS, program Talent itp.)

Do Państwa wniosku uprzejmie prosimy dołączyć listę zawodników szkolonych w 2013 r. w ramach Pomorskiej Kadry Młodzieżowej wraz z uzyskanym miejscem w MMP.

Po przeanalizowaniu złożonych wniosków Dział Szkolenia PFS zwróci się o przedstawienie programów szkolenia zawodników zakwalifikowanych do Pomorskiej Kadry Młodzieżowej na rok 2014.

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski podpisane przez Prezesa OZS lub osobę upoważnioną na podstawie pisemnego upoważnienia.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie do PKM 2014

  • Najnowsze zdjęcia