Zespół Wsparcia Szkolenia 2014

07.02.2014 09:44:00 | Jarosław Protasewicz

Uprzejmie informujemy, że Pomorska Federacja Sportu dysponuje środkami finansowymi na badania i konsultacje w ramach Zespołu Wsparcia Szkolenia.

Zainteresowane sporty prosimy o składanie w sekretariacie PFS do dn. 21.02.2014 r. pisemnych wniosków na:

  • badania wydolnościowe i biochemiczne,

  • konsultacje psychologiczne,

  • konsultacje związane z dietą i żywieniem.

Badania obejmują kategorie wiekowe: junior młodszy, junior, młodzieżowiec i dotyczą zawodników wybitnie uzdolnionych, reprezentujących woj. pomorskie w zawodach rangi mistrzowskiej.

Wniosek powinien zawierać:

  • listę zawodników: imię i nazwisko, kategoria wiekowa, klub,

  • wnioskowane badania / konsultacje,

  • przewidywany termin badań / konsultacji,

  • przewidywany koszt badań / konsultacji.

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski podpisane przez Prezesa OZS lub osobę upoważnioną na podstawie pisemnego upoważnienia.

  • Najnowsze zdjęcia