Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług transportu drogowego dla PFS

29.12.2016 13:20:00 | Jarek Mazurowski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – świadczenia usług transportu drogowego - przewóz osób na rzecz Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku

Pomorska Federacja Sportu informuję o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu drogowego – przewóz osób i towarów na zgrupowania i zawody sportowe, na rzecz Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 60170000-0

 

W załaczniku poniżej SIWZ oraz wzór umowy (załącznik numer 5):

  • Najnowsze zdjęcia