Adam Korol Prezesem Pomorskiej Federacji Sportu

16.12.2016 09:05:00 | Jarek Mazurowski

Wybrano nowego Prezesa oraz Zarząd Pomorskiej Federacji Sportu 


fot. Agata Nieczyporowska

W dniu 14.12.2016 w restauracji TENISOWA w Gdańsku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo -  wyborcze Pomorskiej Federacji Sportu. W zebraniu uczestniczyło 36 z 38 reprezentantów Okręgowych Związków Sportowych  uprawnionych do udziału. Walne zebranie otworzył ustępujący Prezes Zarządu pan Włodzimierz Schmidt. Przewodniczącym zebrania został pan Marian Prekop,  a w porządku obrad znalazły się m.in. sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 10.06.2014 - 14.12.2016.Walne zebranie nie miało zastrzeżeń do pracy ustępującego zarządu i udzieliło mu absolutorium.

 

 Wiceprezes dotychczasowego  zarządu Waldemar Bartelik i dyrektor biura Krzysztof Englander podziękowali ustępującemu Prezesowi Włodzimierzowi Schmidtowi  za pracę społeczną na rzecz Pomorskiej Federacji Sportu wręczając grawerton z dedykacją.

Skład ustępującego zarządu:

  • Włodzimierz Schmidt  - Prezes
  • Waldemar Bartelik - Wiceprezes ds. finansowo – organizacyjnych
  • Bartosz Sitkiewicz
  • Krzysztof Englander
  • Jerzy Guss
  • Robert Majdziński
  • Andrzej Pryczkowski

 

Podczas zebrania  zabrał głos zaproszony przez zarząd Pan Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, który podziękował za wieloletnią bardzo dobrą współprace w realizacji zadań publicznych  w zakresie rozwoju sportu w naszym województwie, apelował o wybór prezesa zgodnie z własnymi przekonaniami oraz  zadeklarował  dalszą współpracę z Pomorską Federacją Sportu .

Walne PFS 2016

Następnie  przystąpiono do zgłaszania kandydatów na prezesa PFS. Padły dwie kandydatury; Waldemara Bartelika  - zgłoszonego przez pana Włodzimierza Schmidta w imieniu ustępującego zarządu,  oraz Adama Korola zgłoszonego przez Marka Fostiaka. Obaj kandydaci przedstawili wizje i kierunek działania PFS na następne 4 lata. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji ogłosił wynik wyborów. Prezesem zarządu PFS został pan Adam Korol zdobywając 19 głosów a jego kontrkandydat pan Waldemar Bartelik  otrzymał głosów 16.

Walne PFS 2016

Walne PFS 2016

Po wyborach Pan Adam Korol zabrał głos podziękował za zaufanie i powiedział że dołoży wszelkich starań by wizja rozwoju Pomorskiej Federacji Sportu którą przedstawił jak najszybciej została wprowadzona w życie. Następnie po wyborze prezesa przystąpiono do wyboru nowych członków zarządu. Największą liczbę głosów z 11-tu kandydatów  otrzymał pan Waldemar Bartelik (piłka siatkowa) 23 głosy, pan Krzysztof Englander (badminton) 21 głosów, pan Bartosz Sitkiewicz  (curling) 17 głosów. W II turze do zarządu dostali się pan Tomasz Dancewicz (gimnastyka), Marcin Podpora (jeździectwo), Mikołaj Franas (tenis ziemny).

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Krzysztofa Golwieja (kolarstwo), Wiesławę Toczyńską (judo) i Mariana Prekopa  (boks).

 

Bardzo dziękujmy wszystkim delegatom, panu Marszałkowi Województwa Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi, Z-cy  Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Maciejowi Kowalczykowi za udział  w walnym zebraniu  sprawozdawczo -  wyborczym 

Walne PFS 2016

Walne PFS 2016

Walne PFS 2016

  • Najnowsze zdjęcia