Fundusze Unijne dla Organizacji Sportowych

24.10.2016 13:57:00 | Jarek Mazurowski

W dniu 14  października w siedzibie Pomorskiej Federacji Sportu odbyło się szkolenie dotyczące pozyskiwania funduszy UE


fot.

Szkolenie dotyczące wsparcia działalności stowarzyszeń sportowych  ze środków Unii Europejskiej

W dniu 14  października w siedzibie Pomorskiej Federacji Sportu odbyło się szkolenie dotyczące pozyskiwania funduszy UE dla organizacji sportowych. Podczas spotkania  w którym licznie uczestniczyli przedstawiciele polskich oraz okręgowych związków sportowych jak również  pomorskich klubów sportowych. Pani Magdalena Tryba z Departamentu Programów Regionalnych przedstawiła możliwości dofinansowania organizacji pozarządowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wspierającego rozrój organizacji pozarządowych,  których celem jest szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Pani Magdalena omówiła procedury oraz terminy  składania wniosków o granty w Programach UE oraz udzieliła odpowiedzi  na pytania uczestników . Poruszona została również możliwość wsparcia w ramach  programu „Równać Szanse”,  którego celem jest wyrównywanie szans startu w dorosłe życie  młodzieży z małych miejscowości.

 Następnie swoimi doświadczeniami dotyczącymi pozyskiwania środków w programie Erasmus Plus Sport , Europejski tydzień Sportu  oraz Interreg South Baltic 2014-2020 podzielił się pan Łukasz Tyszkowski przedstawiając Projekty Unijne w których uczestniczyła Pomorska Federacja Sportu.

Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem organizacji sportowych działających na terenie województwa pomorskiego pokazując jak ważne  dla środowiska sportowego  jest wsparcie finansowe ze środków Funduszy Europejskich.  W szkoleniu uczestniczyło 35  osób reprezentujących pomorskie związki oraz kluby sportowe. Wychodząc naprzeciw dużemu  zainteresowaniu pomorskiego środowiska sportowego  planujemy organizacje kolejnych szkoleń.

  • Najnowsze zdjęcia