Ważne !!! Sprawozdania z realizacji programów KWM, DS, PKM, ZWS

10.12.2014 14:40:00 | Jarek Mazurowski

Prosimy o przygotowanie sprawozdań z realizacji programów

Uprzejmie prosimy o przygotowanie sprawozdań z realizacji programów:

  • Kadra Wojewódzka Młodzików,
  • Dyscypliny Strategiczne,
  • Pomorska Kadra Młodzieżowa,
  • Zespół Wsparcia Szkolenia.

Termin złożenia sprawozdań upływa z dniem 30.12.2014. Druki dostępne są na stronie www.pfsg.pl.

Przypominamy również o konieczności rozliczenia wszystkich zadań  do dnia 15.12.2014. Realizatorów zadań odbywających się po 15.12.2014 proszę o indywidualne uzgodnienia z Działem szkolenia PFS.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontaktowanie się z Działem szkolenia PFS (szkolenie@pfsg.pl, tel. 58 520 31 02 wew. 144).

  • Najnowsze zdjęcia