Plan realizacji zadań budżetowych w 2015 roku.

28.11.2014 09:35:00 | Jarek Mazurowski

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie I-ej wersji planu realizacji zadań budżetowych Związku na 2015 rok.

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie I-ej wersji planu realizacji zadań budżetowych Związku na 2015 rok w ramach programu realizowanego na zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego. Prosimy o przekazanie planu w formie pisemnej i elektronicznej (na adres: szkolenie@pfsg.pl) do dnia 15.12.2014 wg załączonego wzoru (formularz planu- plik do pobrania).

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w roku 2015 przewidywane są na poziomie roku obecnego. Przy ustaleniu rocznej kwoty dofinansowania proszę o uwzględnienie progresu/regresu średniej punktowej z ostatnich 3 lat.

                Realizacja zadań (akcji szkoleniowych i zawodów sportowych) jest możliwa od dnia zawarcia umowy z Urzędem Marszałkowskim do 13.12.2015 roku. Kontynuacja zadań  w okresie do 31.12.2014 wymaga indywidualnej zgody Dyrektora Biura PFSG.

                Jednocześnie prosimy o ujęcie i możliwie pełne zabezpieczenie środków finansowych w planowanym budżecie na udział w następujących imprezach:

  • Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,
  • Mistrzostwach Polski Młodzików,
  • Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (koszty transportu),
  • Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych,
  • Mistrzostwach Polski Juniorów,
  • Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
  • Mistrzostwach Województwa Pomorskiego.

Z uwagi na zmniejszone środki MSiT na współzawodnictwo, prosimy o ujęcie w budżecie podstawowym kosztów współorganizacji Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.

Dodatkowymi zadaniami (oprócz budżetu podstawowego) na 2015 będą  programy: Pomorska Kadra Młodzieżowa (PKM), Dyscypliny Strategiczne (DS.) Zespół Wsparcia Szkolenia (ZWS).

Pisma dot. zasad realizacji tych programów zostaną skierowane do zainteresowanych Związków/Komisji w styczniu 2015 roku. 

Po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego otrzyma Pan dokładne naliczenia finansowe dla Związku oraz terminu rozpoczęcia akcji w 2015 roku.

 

  • Najnowsze zdjęcia