REKLAMA

Szanowni Państwo! 
 
Zwracamy się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy biznesowej między Państwa 
firmą, a Pomorską Federacją Sportu z siedzibą w Gdańsku. 
 
Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku jest organizacją pozarządową działającą w zakresie 
szkolenia dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej sportowo. Realizując programy Samorządu 
Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki RP, PFS prowadzi 
szkolenie ponadklubowe zasięgiem działania obejmując całe województwo pomorskie. Część 
akcji – udział w Mistrzostwach Polski, imprezach międzynarodowych oraz zgrupowaniach 
odbywa się także poza terenem województwa, a także poza granicami kraju. 
Zakres zadań realizowanych przez PFS w ramach współpracy m.in. z Samorządem 
Województwa Pomorskiego to ponad 1000 akcji startowych i szkoleniowych rocznie, blisko 
10 000 zawodników i zawodniczek objętych dofinansowaniem, ponad 30 000 osobodni 
szkolenia interdyscyplinarnego. 
 
Pomorska Federacja Sportu swoim zasięgiem obejmuje 
całe województwo pomorskie. Zrzesza wszystkie (35) 
okręgowe związki sportowe na terenie Pomorza. 
 
 
Oferta dla sponsorów: 

Oferta dla Sponsorów

  • Najnowsze zdjęcia